Audimo edukacija Veiviržėnų amatų centre

Spalio 29 d. Panevėžio g. 2 centro paslaugų gavėjai ir darbuotojai vyko į Veiviržėnų amatų centrą. Dalyvavo audimo edukacijoje. Nuvykus pasitiko šio centro direktorė, kuri aprodė amatų centrą, papasakojo kokios dar vyksta edukacijos šiame centre. Audimo edukaciją vedė Rimantė Šalčiuvienė tautodailininkė, meno kūrėja, turinti jau 45 metus audimo patirtį. Audėja demonstravo lietuvių liaudies meną – audimą, lietuviškus audimo ornamentų motyvus, mūsų kraštui būdingas spalvas, audimo būdus, buvo rodoma  tradicinė audimo technika . Supažindino su audimo pradžiamoksliu, priemonėmis, siūlų parinkimu, lietuviškų tradicinių audimo raštų įvairove. Papasakojo   audimo istoriją, koks yra Lietuvai būdingas audimas, taip pat praktiškai išbandėme audimo amatą tradicinėmis staklėmis, kuris paslaugų gavėjams labai patiko, kol vieni audė, kiti susisuko draugystės apyrankes. Po edukacijos mus pakvietė pasivaišinti arbata bei sausainiais, susėdę dar šnekučiavomės ir dalinomės įspūdžiais. Laikas labai greitai pralėkė, bet ne veltui, nes sužinojome daug naujų ir negirdėtų dalykų apie audimą.