Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos taryba

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Vytuvytė-Balskienė socialinė darbuotoja
2. Renata Lymantaitė-Kinderė individualios priežiūros darbuotoja
3. Sigutė Žibikienė užimtumo specialistė
3. Arūnas Amulis paslaugų gavėjas
4. Olesia Marutian paslaugų gavėja
5. Andrej Agafonv paslaugų gavėjas
6. Marytė Bareikienė artimoji
7. Darius Mockus artimasis
8. Danguolė Giedraitienė artimasis

 

 Darbo taryba

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Daiva Poderienė pirmininkė, socialinė darbuotoja 
2. Akvilė Kuršienė sekretorė, ergoterapeutė
  Lina Ereminaitė narė, socialinė darbuotoja 
4. Kristina Uskovienė narė, vyresnioji socialinė darbuotoja
5. Liveta Valaitytė narė, socialinė darbuotoja

El. paštas darbotaryba@klaipedoslakstute.lt

 

Piniginės, nepiniginės paramos labdaros skirstymo komisija

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Justina Jasaitė-Liugienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams 
2. Lina Kleinaitė sekretorė, specialistė
3. Justina Kubilienė narė, Socialinių paslaugų padalinio vadovė  institucijoje
4. Liveta Valaitytė narė, socialinė darbuotoja
5. Akvilė Kuršienė narė, ergoterapeutė

 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Kastytis Klipštas pirmininkas
2. Daiva Poderienė narė
3. Roma Fabijonavičiūtė-Genienė narė
4. Justina Jasaitė-Liugienė narė

 

Jaunuolių taryba (Lakštučių g. 6 padalinys)

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Svetlana Kovalčiuk prezidentė
2. Indrė Šerkšnaitė narė
3. Vainius Mockus narys

 

Jaunuolių taryba (Panevėžio g. 2 padalinys)

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Olesia Marutian prezidentė
2. Augustas Bareika narys
3. Arūnas Amulis narys
4. Benas Eimutis narys
5. Zarine Martirosian narė

 

 Tėvų taryba (Lakštučių g. 6 padalinys)

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Tamara Čižienė pirmininkė
2. Vilija Ramanauskienė narė
3. Audronė Balaj narė

 

Tėvų taryba (Panevėžio g. 2 padalinys)

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Danguolė Giedraitienė narė
2. Rita Kliušina narė
3. Vilma Montrimienė narė
4. Alina Grišiuvienė narė

 

Nuolatinės neblaivumo darbe prevencijos komisija

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Justina Jasaitė-Liugienė direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams
2. Rasa Žulpienė vyresnioji specialistė
3. Nijolė Kaveckienė bendrosios praktikos slaugytoja

Inventorizacijos komisija

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Lina Kleinaitė pirmininkė
2. Daiva Poderienė narė, socialinė darbuotoja
3. Žavinta Balsė narė, kineziterapeutė
4. Akvilė Kuršienė narė, ergoterapeutė