Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa institucijoje

 

DĖL INTENSYVIŲ KRIZIŲ ĮVEIKIMO   PAGALBOS TEIKIMO  PANEVĖŽIO G 2.

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NEĮGALIŲJŲ CENTRE „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠAS (PARSISIŲSTI)

Atmintinė asmenims, norintiems gauti dienos socialinę globą BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“

 

Dienos socialinė globa skiriama suaugusiems asmenims su negalia, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų ir kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis institucijoje.

 

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa, kreipiasi į Centrą ir pateikia:
• užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (pildoma centre). 
• užpildytą duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (pildoma centre).
• neįgaliojo pažymėjimą.
• psichiatro ir terapeuto medicinos dokumentų išrašus (F 027/a).
• specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos.
• darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT).
neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti).
• gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre).
• pažyma apie asmens gaunamas pajamas.

 

Teikiant dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje vykdomos 8 užimtumo veiklos:

• Rankdarbiai
• Dailė
• Popieriaus plastikas
• Namų ruoša
• Muzikinė veikla
• Alternatyvioji komunikacija.
• Audimas
• Molio veikla

 

2020-04-01 duomenimis dienos socialinės globos institucijoje paslaugų laukiančių eilėje skaičius – 2 (su sunkia negalia)

 
 
 

Informacija atnaujinta: