Menu Close

Dienos socialinė globa institucijoje

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NEĮGALIŲJŲ CENTRE „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠAS

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa, kreipiasi į BĮ Neįgaliųjų centrą „Klaipėdos lakštutė“ ir pateikia:

 1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos gauti socialines paslaugas (toliau – prašymas) formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja (SP-8 forma);

      2. užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) (SP-1 forma)  (SP-2 forma);

      3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikiną piliečio pažymėjimą);

      4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai, kai nėra duomenų registre);

      5. darbingumo lygio pažymą (jei nustatytas darbingumo lygis, kai nėra duomenų registre);

     6. dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti);

     7. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);

     8. pažymas apie šeimos narių pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);

     9. esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

    Dokumentai priimami:

 • Panevėžio g. 2, Klaipėda. Tel. nr. – 8 (46) 416 060. El. p. – justina.kubiliene@klaipedoslakstute.lt

          Padalinio vadovė socialinėms paslaugoms institucijoje  – Justina Kubilienė

 • Lakštučių g. 6, Klaipėda. Tel. nr. – 8(46) 383402. El. p. skaiste.zdaneviciene@klaipedoslakstute.lt

          Padalinio vadovė socialinėms paslaugoms institucijoje – Skaistė Zdanevičienė

Atmintinė asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas institucijoje

 

Dienos socialinę globą institucijoje sudaro šios paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga asmeniui teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas, vykdomos 9 veiklos: floristika, rankdarbiai, dailė, popieriaus plastika, namų ruoša, muzikinė veikla, alternatyvioji komunikacija, audimas, molio veikla;
 • transporto organizavimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (bendrosios praktikos slauga, kineziterapija/ergoterapija, masažas);
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Dienos socialinės globos  institucijoje kaina:

– sunkios negalios asmenims – 1042,52 Eur per mėnesį;

– lengvesnės negalios asmenims – 856,54 Eur per mėnesį.

Vietų skaičius:

– Lakštučių g. 6 padalinyje – 30;

– Panevėžio g. 2 padalinyje – 40.

2023-08-22 duomenimis dienos socialinės globos institucijoje paslaugų laukiančiųjų eilėje skaičius – 3.