Menu Close

Istorija

Įstaiga įsteigta pagal Klaipėdos miesto Tarybos 1999 05 27 sprendimą Nr. 101 (tuo metu įstaiga vadinosi „Klaipėdos sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras“). Nuo 1999 m. paslaugos buvo teikiamos nuomojamose patalpose 2 spec. internatinėje mokykloje (Panevėžio g. 2), ją lankė 10 paslaugų gavėjų.

2003 m. persikėlė į nuomojamas patalpas UAB „Regseda“ (Šviesos g. 3), įstaigą lankė 30 paslaugų gavėjų.

2005 m.  persikėlė į patalpas Lakštučių g. 6.

2005 m. pradėtos teikti pagalbos namuose paslaugos.

2007 m. suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.

2010 m. pradėtos teikti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos.

2015 m. atidarytas dienos socialinės globos institucijoje padalinys (Panevėžio g. 2).