Menu Close

Dienos socialinė globa asmens namuose

 SUNKIOS NEGALIOS ASMENIMS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Asmuo (rūpintojas, įgaliotas asmuo, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa asmens namuose, kreipiasi į Centrą ir pateikia:

1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos formą gauti socialines paslaugas (SP-8 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja SP-8 forma;

2. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro)  SP-1 forma  SP-2 forma;

3. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai, kai nėra duomenų registre);

5. darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei nėra duomenų registre);

6. pažymas apie šeimos narių pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);

7. deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą (jei nėra duomenų registre);

8. dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti);

9. esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Dokumentai priimami:

Smiltelės g. 14, Klaipėda. Tel. nr. – 8 (46) 383 439. El. p. – vaida.mikalauskaite@klaipedoslakstute.lt

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms asmens namuose – Vaida Mikalauskaitė.

Atmintinė asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas namuose

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas sudaro:
• informacijos apie socialinę paramą teikiančias įstaigas teikimas; 
• konsultacijų teikimas apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugą, apie įstaigas, galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines, sveikatos problemas;
• tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus, tvarkyti dokumentus, mokėti komunalinius (ir kt.) mokesčius, užregistruoti pas specialistus, palaikyti santykius su artimaisiais, sutvarkyti dokumentus dėl techninių priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, išmokų mokėjimo ir kt.; 
• bendravimo paslaugos, kurių metu skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su klientu jį dominančiais bendruomenės gyvenimo, aktualijų klausimais;
• asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant, skalbimas, lyginimas);
• kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, t. y. kambario sutvarkymas (dulkių šluostymas, kilimų valymas dulkių siurbliu, drėgnas grindų valymas), šviestuvų, veidrodžių, langų (vidinės pusės) valymas);
• asmens priežiūra dienos metu, kai nėra galimybės palikti vieno be kito asmens priežiūros;
• maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, pagalba ruošiant maistą arba karšto maisto atvežimas (skiriant transportą), pagalba maitinantis);
• laisvalaikio organizavimas, teikiamas esant galimybei ir atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
• transporto organizavimas (transporto skyrimas atvežti karštą maistą, esant reikalui asmens nuvežimas ir parvežimas iš sveikatos priežiūros įstaigos);
• sveikatos priežiūros paslaugos, t. y. slaugos paslaugų namuose teikimas pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą slaugos paslaugų namuose sąrašą. Pagal poreikį gali būti organizuojamos kineziterapijos bei masažo paslaugos;

• psichologinės-psichoterapinės pagalbos teikimas. 

 

 

Dienos socialinės globos asmens namuose kaina vienam sunkios negalios asmeniui  – 8,99 eur./val. Numatytas paslaugų gavėjų skaičius – 70 per mėnesį. 

2023-09-01 duomenimis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos laukiančiųjų eilėje skaičius – 10.