Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose

 

ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (PARSISIŲSTI)

SPRENDIMAS DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (PARSISIŲSTI)

Atmintinė asmenims, norintiems gauti dienos socialinę globą asmens namuose:

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.
Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje arba įtrauktiems į Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir Klaipėdos mieste faktiškai gyvenantiems, su sunkia negalia nuo 18 metų, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys,) pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa namuose, kreipiasi į Centrą ir pateikia:
• užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (pildoma Centre (karantino metu pildoma nuotoliniu būdu)):

PRAŠYMAS-PARAIŠKA (PARSISIŲSTI)

• užpildytą duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (pildoma Centre (karantino metu pildoma nuotoliniu būdu)):

DUOMENYS APIE ŠEIMOS SUDĖTĮ (PARSISIŲSTI)

• pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• gydytojo psichiatro ir/ar šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);
• specialiųjų poreikių nustatymo pažymas, jei jos asmeniui išduotos;
• darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei nėra duomenų registre); 
• dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti);
• gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
• pažymą apie asmens, šeimos narių gaunamas pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos).

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną Centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugų teikimo trukmę asmens namuose lemia šių paslaugų poreikis, objektyvi asmens sveikatos būklė, asmens socialinis ir fizinis savarankiškumas.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas sudaro:
• informacijos apie socialinę paramą teikiančias įstaigas teikimas; 
• konsultacijos apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugą, apie įstaigas, galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines, sveikatos problemas, teikimas;
• tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius už komunalinius bei kitus patarnavimus, užrašant pas specialistus, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, išmokų mokėjimo ir kt.; 
• bendravimo paslaugos, kurių metu skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su klientu jį dominančiais bendruomenės gyvenimo, aktualijų klausimais;
• asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant, skalbimas, lyginimas);
• kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, t. y. kambario sutvarkymas (dulkių šluostymas, kilimų valymas dulkių siurbliu, drėgnas grindų valymas), šviestuvų, veidrodžių, langų (vidinės pusės) valymas);
• asmens priežiūra dienos metu, kai nėra galimybės palikti vieną be kito asmens priežiūros;
• maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, pagalba ruošiant maistą arba karšto maisto atvežimas (skiriant transportą), pagalba maitinantis);
• laisvalaikio organizavimas, teikiamas esant galimybei ir atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
• transporto organizavimas (transporto skyrimas karšto maisto atvežimui, esant reikalui asmens nuvežimas ir parvežimas iš sveikatos priežiūros įstaigos);
• sveikatos priežiūros paslaugos, t. y. slaugos paslaugų namuose teikimas pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą slaugos paslaugų namuose sąrašą. Pagal poreikį gali būti organizuojamos kineziterapijos bei masažo paslaugos;

• psichologinės-psichoterapinės pagalbos teikimas. 

 

2020-04-01 duomenimis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų laukiančiųjų eilėje skaičius – 14.

 
 

 

Informacija atnaujinta: