Menu Close

Dienos socialinė globa asmens namuose

2024-07-12 duomenimis, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos laukiančiųjų eilėje skaičius – 4.

Dienos socialinės globos asmens namuose kaina vienam sunkios negalios asmeniui  – 8,99 Eur/val. Numatytas paslaugų gavėjų skaičius – 70 per mėnesį. 

 

NORINTIEMS GAUTI PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGAS ( LENGVAI SUPRANTAMA KALBA )

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Atmintinė asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas

Dokumentai priimami:

Smiltelės g. 14, Klaipėda. Tel. nr. – +370 46 38 34 39  El. paštas – vaida.mikalauskaite@klaipedoslakstute.lt

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms asmens namuose – Vaida Mikalauskaitė.

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas sudaro:
• informacijos apie socialinę paramą teikiančias įstaigas teikimas; 
• konsultacijų teikimas apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugą, apie įstaigas, galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines, sveikatos problemas;
• tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus, tvarkyti dokumentus, mokėti komunalinius (ir kt.) mokesčius, užregistruoti pas specialistus, palaikyti santykius su artimaisiais, sutvarkyti dokumentus dėl techninių priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, išmokų mokėjimo ir kt.; 
• bendravimo paslaugos, kurių metu skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su klientu jį dominančiais bendruomenės gyvenimo, aktualijų klausimais;
• asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant, skalbimas, lyginimas);
• kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, t. y. kambario sutvarkymas (dulkių šluostymas, kilimų valymas dulkių siurbliu, drėgnas grindų valymas), šviestuvų, veidrodžių, langų (vidinės pusės) valymas);
• asmens priežiūra dienos metu, kai nėra galimybės palikti vieno be kito asmens priežiūros;
• maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, pagalba ruošiant maistą arba karšto maisto atvežimas (skiriant transportą), pagalba maitinantis);
• laisvalaikio organizavimas, teikiamas esant galimybei ir atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
• transporto organizavimas (transporto skyrimas atvežti karštą maistą, esant reikalui asmens nuvežimas ir parvežimas iš sveikatos priežiūros įstaigos);
• sveikatos priežiūros paslaugos, t. y. slaugos paslaugų namuose teikimas pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą slaugos paslaugų namuose sąrašą. Pagal poreikį gali būti organizuojamos kineziterapijos bei masažo paslaugos;

• psichologinės-psichoterapinės pagalbos teikimas.