Menu Close

Psichologinio smurto darbe prevencija

 

 

 

 

 

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

         

 Įstaigoje kuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, ar kuriais būtų siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. Kuriama organizacinė kultūra, nustatytos pozityvaus elgesio/etikos taisyklės, sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama palankesnė darbo kultūra ir pasiekiama geresnių veiklos rezultatų. Kuriant tokią aplinką įtraukiami visų grandžių darbuotojai ir kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už psichologinio smurto darbe prevenciją.

Darbuotojai turi teisę pranešti arba pateikti skundą dėl psichologinio ar kitokio smurto (patyčių, diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar kito netinkamo elgesio) savo arba kito darbuotojo atžvilgiu kreipdamiesi tiesiogiai į atsakingą asmenį  ir pateikti skundą žodžiu ar raštu arba atsakingo asmens darbo elektroniniu paštu, arba elektroniniu paštu psichologas@klaipedoslakstute.lt.

Atsakingais asmenimis  skundams, gautiems dėl psichologinio ar kitokio pobūdžio smurto, priimti, registruoti, tirti ir imtis kitų, Politikoje numatytų veiksmų, įstaigoje paskirti psichologai (einamųjų metų sausio – balandžio mėnesiais – psichologas, dirbantis dienos socialinės globos institucijoje padalinyje (Lakštučių g.6, Klaipėda), gegužę – rugpjūtį – psichologas, dirbantis Socialinių paslaugų asmens namuose padalinyje (Smiltelės g. 14 Klaipėda), rugsėjį – gruodį – psichologas, dirbantis dienos socialinės globos institucijoje padalinyje (Panevėžio g. 2, Klaipėda)  

      Įstaigoje 2022 m. balandžio 1–13 dienomis buvo atliekamas profesinės rizikos (psichosocialinių veiksmų) vertinimas. Tyrime dalyvavo 103 darbuotojai. Uždaro tipo klausimyno metodu tirtos darbuotojų streso apraiškos profesinėje veikloje, išskirti pagrindiniai aspektai: darbo pobūdis, stresas darbe, darbo santykiai su kolegomis ir vadovais, savęs vertinimas profesinėje veikloje, darbo sąlygos. Tyrimo suvestiniais duomenimis nustatyta, jog streso problema darbe tarp darbuotojų – priimtina, psichosocialinio veiksnio rizika labai maža. 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plano“ patvirtintas profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo planas.