Psichologinio smurto darbe prevencija

Psichologinio smurto darbe prevencija

     Psichologinio smurto darbe prevencijos, atvejų registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

          Įstaigoje kuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, ar kuriais būtų siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. Kuriama organizacinė kultūra, nustatytos pozityvaus elgesio/etikos taisyklės, sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama palankesnė darbo kultūra ir pasiekiama geresnių veiklos rezultatų. Kuriant tokią aplinką įtraukiami visų grandžių darbuotojai ir kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už psichologinio smurto darbe prevenciją.

       Darbuotojai turi teisę pranešti arba pateikti skundą dėl psichologinio smurto savo arba kito darbuotojo atžvilgiu įstaigos vadovui žodžiu ar elektroniniu paštu adresu pranesimai@klaipedoslakstute.lt arba atsakingų asmenų už tokio pobūdžio skundų nagrinėjimą darbo elektroniniu paštu (alva.surviliene@klaipedoslakstute.ltdeimante.jukneviciene@klaipedoslakstute.lt).

 

      Įstaigoje 2022 m. balandžio 1–13 dienomis buvo atliekamas profesinės rizikos (psichosocialinių veiksmų) vertinimas. Tyrime dalyvavo 103 darbuotojai. Uždaro tipo klausimyno metodu tirtos darbuotojų streso apraiškos profesinėje veikloje, išskirti pagrindiniai aspektai: darbo pobūdis, stresas darbe, darbo santykiai su kolegomis ir vadovais, savęs vertinimas profesinėje veikloje, darbo sąlygos. Tyrimo suvestiniais duomenimis nustatyta, jog streso problema darbe tarp darbuotojų – priimtina, psichosocialinio veiksnio rizika labai maža. 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plano“ patvirtintas profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo planas.

Informacija atnaujinta: