Psichologinio smurto darbe prevencija

Psichologinio smurto darbe prevencija

Psichologinio smurto darbe prevencijos, atvejų registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Įstaigoje kuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. Kuriama organizacinė kultūra, nustatytos pozityvaus elgesio/etikos taisyklės, sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama palankesnė darbo kultūra ir pasiekiama geresnių veiklos rezultatų. Kuriant tokią aplinką įtraukiami visų grandžių darbuotojai ir kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už psichologinio smurto darbe prevenciją.

Darbuotojai turi teisę pranešti arba pateikti skundą dėl psichologinio smurto savo arba kito darbuotojo atžvilgiu žodžiu ar raštu Įstaigos vadovui ar tokio pobūdžio skundams pateikti skirtu elektroniniu paštu adresu pranesimai@klaipedoslakstute.lt arba atsakingų asmenų už tokio pobūdžio skundų nagrinėjimą darbo elektroniniu paštu (alva.surviliene@klaipedoslakstute.ltdeimante.jukneviciene@klaipedoslakstute.lt).

Informacija atnaujinta: