Projektai

Projektai

Vykdomi projektai

Dalyvavimas ERASMUS+ tarptautiniame mokslo projekte AccessCULT: „Inovatyvus aukštojo mokslo mokymo turinys siekiant tvarios prieigos visiems prie kultūros paveldo“

 Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkosauginis projektas: „Švarus paplūdimys – švari jūra!“ Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m.

2020–2021 m. Europos sostinės savanorystės ir jos pripažinimo skatinimo, švietimo apie DVT ir humanitarinės pagalbos iniciatyvų platformos „Solidarumas“ įgyvendinimas

Projektas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-418-01-0012 „Integrali pagalba neįgaliesiems namuose Klaipėdos mieste“

Regionai: atradimų žemėlapiai_el. katalogas

Projektas „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto saivaldybėje“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003).

Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste (II-asis etapas)

 

Įvykę projektai

Iniciatyvų konkursas „Regionai: atradimų žemėlapiai“

2020 m. projektas „Dialogas#2“

2018 m. ES projektas „Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką“ Nr.08.3.1.- ESFA-K-413-01-0038

2017–2020 m. socializacijos ir karjeros ugdymo projektas „Žingsnis po žingsnio“                   

2018–2020 m. projektas Erasmus „Paramos stiprumas“

2016–2018 m. projektas „Jungtys“

2016 m. projektas „Per negalią galintiems“

Informacija atnaujinta: