Projekto “Ypatingas pasaulis” tęsinys

Negalią turinčių žmonių statusas ir vaidmuo visuomenėje yra tikrasis visuomenės pažangos bei darnos požymis ir veiksnys, nesvarbu, kokia negalia – judėjimo, klausos, regos, intelekto, psichosocialinė ar lėtinė liga bebūtų”. JT ekspertas J. Ruškus

Žmonių su negalia gyvenimo kokybė siejama su jų pačių realizavimosi visuomenėje ir galimybėmis socialiai dalyvauti. JT eksperto J. Ruškaus teigimu, žmonės nekenčia dėl negalios, negalią turintys žmonės kenčia dėl kliūčių visuomenėje, kurios jiems trukdo gyventi lygiai su visais bendruomenėje.

 Mes labai džiaugiamės ilgamete draugyste su M. Gorkio progimnazijos bendruomene. Atviri, arba autentiški santykiai yra svarbūs kiekvienam žmogui. Toks bendravimas, kai žmogus geba apginti savo interesus nežemindamas kitų, aiškiai išsakydamas savo jausmus bei norus ir ieškodamas tiek sau, tiek kitam labiausiai priimtino sprendimo. Tarpusavio santykių lygmenyje bene svarbiausias bendravimo sėkmės rodiklis yra sėkmingas priklausymo poreikio tenkinimas – galimybė tapatintis su kitų žmonių grupėmis, būti jų nariais.

Tęsiant bendradarbiavimą š. m. lapkričio 11 ir 15 dienomis M. Gorkio progimnazijos bendruomenei buvo skaitomas pranešimas „Socialinių paslaugų teikimas žmonėms, turintiems negalią“. Mokiniai buvo supažindinti su socialinio darbo raida ir perspektyva Lietuvoje. Pranešimo metu M. Gorkio bendruomenės nariams buvo suteikta informacija apie socialinio darbo sritis bei apie BĮ neįgaliųjų dienos centrą „Klaipėdos lakštutė“ veiklos pobūdį. Taip pat mokiniai sužinojo kokiose mokslo įstaigose galima įsigyti socialinio darbuotojo profesiją. Diskusijos metu atsiskleidė mokinių patirtinės žinios apie socialinį darbą ir socialinius darbuotojus. Įdomus faktas, kad mokiniai, kurie bendradarbiavo su mūsų paslaugų gavėjais, buvo aktyviau įsitraukę į diskusiją bei nusiteikė įsisavinti daugiau informacijos apie socialines paslaugas. Mokiniai, nedalyvaujantys edukaciniuose užsiėmimuose ir renginiuose su dienos centro paslaugų gavėjais, nerodė daug iniciatyvos diskusijos metu. Tai paliudijo mokinių užpildytos apklausos anketos. Tačiau tai, ką mokiniai žino apie mūsų darbą, sužavėjo ir nustebino. Jų teiginiai, kad socialinis darbuotojas – tai žmogus, dirbantis su žmonėmis, turinčiais negalia, turi būti išsilavinęs, nuoširdus, atsakingas, suprantantis kitą žmogų, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti, darbštus bei turėti daug valios. Patiko ir mokinių teiginiai, kad socialinis darbas – tai darbas, reikalaujantis daug akademinių žinių, patirties, ypatingų asmeninių savybių. Jų nuomone, socialinis darbuotojas turi padėti įvairius sunkumus patiriantiems žmonėms bei jo darbas yra labai svarbus visuomenėje, nes yra arčiausiai žmogaus, kuriam reikia pagalbos. Mokiniai jautriai apibūdino dienos centrą paslaugų gavėją. Jų nuomone, tai geranoriškas, linksmas nuoširdus bei gabus žmogus, kuris centre yra laimingas. O mūsų jaunuolių kalėdinis darbelis dar kartą pradžiugino progimnazijos bendruomenę.

Tikimės, kad, pasibaigus epidemiologinei situacijai, mes turėsime daugiau galimybių susitikti ir tęsti mūsų bendradarbiavimą.