Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas!

Lapkričio 16 d. abiejuose įstaigos padaliniuose (Lakštučių g. 6 ir Panevėžio g. 2) minėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną. Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė) – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis mūsų įstaigoje – Tolerancijos mozaika. Ji simbolizuoja tai, kad visi esame skirtingi, bet kartu sudarome vieną draugišką bendruomenę.

Šią dieną kiekvienoje užimtumo veikloje minėjome atlikdami užduotis – sprendėme „Tolerancijos“ kryžiažodį, žaidėme žaidimą „Mes skirtingi, bet gerbiam vienas kitą“, piešėme, kuo esu skirtingas, nei kitas. Iš gautų piešinių sulipdėme bendrą „Tolerancijos mozaiką. Taip pat žiūrėjome filmuką apie toleranciją, negalią ir kito žmogaus priėmimą „Janas“ (Ian) ir diskutavome apie tolerancijos ir pagarbos kitam svarbą.