Menu Close

Metidė

Spalio, lapkričio mėnesiais grupelė Panevėžio g. padalinio paslaugų gavėjų ir darbuotojų lankėsi edukaciniame kultūriniame centre „Metidė“. Mūsų tikslas buvo susipažinti su centro vykdoma veikla ir pagal galimybes įsijungti į savanoriavimo veiklą. Pirmo apsilankymo metu sužinojome, kad ‚Metidės“ veikla nukreipta į pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių socialinės gerovės didinimą, integraciją į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą. Aktyviai remiami ir edukuojami pabėgėliai iš Ukrainos, rašomi įvairūs projektai. 

Mes pasiteiravome, kuo galėtume būti naudingi. Mums pasiūlė surūšiuoti ir tvarkingai sudėlioti labdarą, tvarkingai sukrauti dėžes. Taip ir padarėme. Tuo pačiu pabendravome su ,,Metidės“ darbuotojais ir draugiškai pasisiūlėme padėti, jei prireiks pagalbos.