versija neįgaliesiems

Apie mus

 

Naujienos

 

Veikla

 

Paslaugos

 

Spauda apie mus

 

Mokymai

 

Projektai

 

Partneriai ir rėmėjai

 

Kontaktai ir struktūra

 

 Teisinė informacija

 

  статистика

 счетчик посещений

 

 

Informacija atnaujinama kiekvieną antradienį
Apie mus
 

  Vizija

 ☼   Mūsų naujienos  ☼ 

 

 

 

    
     Tapti geriausia
įstaiga, teikiančia profesionalias socialines paslaugas ir užtikrinančia saugią bei orią aplinką neįgaliems asmenims.
 
 Misija

     Teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų  tenkinant jų individulius poreikius.
     Įstaiga įkurta 1999 m. gegužės 27 d. Klaipėdos miesto Tarybos sprendimu Nr.101 (tuomet vadinosi Klaipėdos sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras).
Įstaiga teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams.   
     Šiuo metu teikiamos socialinės paslaugos:
  ● Dienos socialinė globa įstaigoje.
  ● Pagalba į namus.
  ● Dienos socialinė globa asmens namuose.

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“

       Pagrindinis Centro tikslas – padėti asmenims nuo 18 m., turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, integruotis į visuomenę, gerinti jų gyvenimo kokybę bei ugdyti jų kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius.

Veiklos pobūdis
 

●Informacijos ir konsultacijų socialinių paslaugų klausimais teikimas.

Tarpininkavimas ir atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose.

Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis.

Socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas.

●Pagalbos į namus paslaugos organizavimas ir teikimas.

Dienos socialinės globos paslaugų įstaigoje organizavimas ir teikimas.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.

Sveikatos priežiūros paslaugos:
- kineziterapeuto;
- bendrosios praktikos slaugytojo.

●Specialiojo transporto paslaugos asmenims, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos centre ir asmens namuose, teikimas.

 

 

      Mūsų išvykos, šventės

           2014   >>>

      

 

 

     

 

       
 

© BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. El.paštas: klaipedoslakstute@gmail.com