Menu Close

Pagalba namuose

PAGALBOS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGŲ SUDĖTIS

Pagalba namuose teikiama šiems asmenims:

1. suaugusiems neįgaliems asmenims, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatytas darbingumo lygis 0–55 proc.;

2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatyti specialieji poreikiai ir kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;

3. šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 1 ir (ar) 2 punktuose numatytas sąlygas. 

Asmuo (jo įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta pagalba namuose, kreipiasi į Centrą ir pateikia:  

1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos formą (toliau – prašymas) gauti socialines paslaugas (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja SP-8 forma;

2. užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) SP-1 forma  SP-2 forma;

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

4. rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);

5. esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Dokumentai priimami:

Smiltelės g. 14, Klaipėda. Tel. nr. – 8 (46) 383 439. El. p. – vaida.mikalauskaite@klaipedoslakstute.lt

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms asmens namuose – Vaida Mikalauskaitė.

Atmintinė asmenims, norintiems gauti pagalbos namuose paslaugas

 

Pagalbos namuose teikimo kaina – 8,28 eur/val. Numatytas paslaugų gavėjų skaičius – 42 per mėnesį.

2023-09-01 duomenimis pagalbos į namus paslaugų laukiančiųjų eilėje skaičius – 11.