Menu Close

Vertybės

  • Rūpestis, dėmesys ir pagarba paslaugų gavėjams – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
  • Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. Planuojame ir įgyvendiname drauge.
  • Puoselėjame draugiškus bendruomenės santykius.
  • Multidisciplininiu požiūriu paremtas paslaugų teikimas, atitinkantis paslaugų gavėjų poreikius.
  • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
  • Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
  • Inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis.
  • Nuolat reflektuojame savo praktiką, ją apmąstome ir keičiame.