Susitikimas

Gruodžio 9 dieną „Klaipėdos lakštutė“ atstovės lankėsi Techninės pagalbos neįgaliesiems centre. Susitikimo metu viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorė Klaipėdos apskrityje Indra Kataržienė supažindino su tvarka, kreipiantis dėl techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms, taip pat su techninių pagalbos priemonių naujovėmis bei pasidalino rekomendacijomis, kurios apsaugotų darbuotoją nuo galimų traumų keliant paslaugų gavėją.

Nuoširdžiai dėkojame Techninės pagalbos neįgaliesiems centro koordinatorei Indrai už išsamią konsultaciją bei informaciją, kuria galėsime pasidalinti su paslaugų gavėjais bei jų artimaisiais.