Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant Baltijos šalių bendradarbiavimą

Klaipėdos m. formuojant ir įgyvendinant  socialinę politiką socialinės paslaugos įgyja vis didesnę svarbą. Pastaraisiais metais Klaipėdos m.  sparčiai plėtojama socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra, ieškoma konstruktyvių sprendimų dėl įvairių socialinių klausimų tuo tarpu ir pabėgėlių, tad siekiama sukurti tokį mūsų miesto bei šalies socialinės gerovės modelį, kuris atitiktų ES šalių socialinių paslaugų teikimo standartus. Tuo tikslu š. m. balandžio 12 – 13 dienomis BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ atstovai vyko į Estiją, kur dalyvavo HKO socialinio darbo plėtros centro seminare. Estijos atstovai inicijavo projektą „Narvos miesto organizacijų, dirbančių su vaikais ir šeimomis, bendradarbiavimo tinklo sukūrimas“. Šiais metais Estijos institucijos pirmą kartą į šio projekto įgyvendinimą įtraukė ir Lietuvos bendruomenės atstovus.

    Pirmą  susitikimo dieną mums buvo suteikta galimybė susipažinti su miesto istorija bei aplankyti įvairias įstaigas. Pažintis su Narvos miestu prasidėjo nuo savivaldybės apsilankymo. Narvos m. Merė bei savivaldybės tarybos pirmininkas supažindino su miesto tarybos veikla, plėtros perspektyvomis bei šių metų iššūkiais. Įdomus susitikimas buvo su Narvos m. Krenholmo gimnazijos bendruomene, kur į bendrojo lavinimo mokyklą integruojami vaikai su specialiaisiais poreikiais. Pažintis su Estijos šalimi prasitęsė viešojoje įstaigoje „LAD HKO“. Šios įstaigos darbuotojai papasakojo apie teikiamas socialines paslaugas vaikams bei jaunuoliams, turintiems negalią. Vertinga patirtis buvo ir aplankant Narvos m. valstybinę Senamiesčio mokyklą. Šioje mokykloje yra taikoma kalbos gilaus nardymo metodika – rusakalbiai mokiniai mokosi sustiprintai estų kalbos ir per visus dėstomus dalykus nuo pirmos klasės, vyresnėse klasėse pereinama prie dėstymo ir gimtąja kalba.  Susitikimas su „MTÜ Lapsele Oma Kodu / HKO – saugūs namai vaikui“ darbuotojais buvo naudingas tuo,  kad sužinojome kaip yra dirbama Narvos m. su šeimomis bei vaikais, turinčiais sunkumus.

     Kitą dieną projekto dalyviai dalyvavo HKO SOCIALINIO DARBO PLĖTROS CENTRO SEMINARE. Įvairius pranešimus skaitė atstovai iš Estijos, Latvijos bei Lietuvos. Mums buvo suteikta galimybė susipažinti su Baltijos šalių įvairių socialinių įstaigų darbo organizavimu bei pateikti projekto dalyviams informaciją apie Klaipėdos miesto socialinių įstaigų bei BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ centro teikiamas paslaugas. Šia vertinga informacija mokymu metu pasidalinome ir su mūsų centro bendruomene.

    Po tokio vertingo susitikimo, galima teigti, kad žmonių su negalia integracijos procese bendradarbiavimas su įvairių šalių socialinėmis įstaigomis papildo mus naujomis žiniomis, neįkainuojama patirtimi bei nukreipia socialines paslaugas bendram tikslui siekti – gerinti žmonių su specialiaisiais poreikiais gyvenimo kokybę.