Menu Close

Mišios už „Klaipėdos lakštutė” bendruomenę

     Rugsėjo 25 dieną „Klaipėdos lakštutė“ įstaigos lankytojai, juos lydintys darbuotojai bei jaunuolių artimieji dalyvavo šv. Mišių apeigose Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Šventų mišių metu buvo meldžiamasi už „Klaipėdos lakštutė“ bendruomenę, paslaugų gavėjus bei jų artimuosius, darbuotojus bei visų socialinių organizacijų darbuotojus. Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas, sakydamas pamokslą, pateikdamas realius pavyzdžius, priminė mums visiems, jog dvasinė netvarka atima iš žmogaus džiaugsmą, o susivaldymas teikia pusiausvyrą, ramybę, veda į tikrus, gilius žmogiškuosius santykius.

        Nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos Kristaus karaliaus parapijos klebonui Virgilijui Poškui bei visiems, kurie meldėsi drauge.

„Žiūrėkime į Kristų, ir eidami už jo, būkime ne suklupimo akmenimis, o tais, ant kurių Jis gali statyti savo meilės Bažnyčią ir bendruomenę!“