Išvyka į senąsias Karklės kapinaites

Lapkričio mėnuo – susikaupimo ir tolerancijos metas. Taigi  lapkričio 22d. saulėtą rytą BĮ neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė” (Panevėžio g. padalinys) jaunuoliai ir darbuotojai  išvykome aplankyti  Karklės kapinaičių.  Karklės kaimo  senosios kapinės yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Jos turėjo ir kitus pavadinimus – vietiniai pavadindavo Liepų ar Skenduolių, nes daugiau nei prieš šimtų metų čia buvo laidojami į krantą išmestos jūros aukos. Šios kapinaitės garsėjo savo lietais, kaltais kryžiais, santūriomis granitinėmis ar marmurinėmis lentelėmis. Šios kapinaitės randasi nepaprastai gražioje vietovėje, miškelyje prie ošiančios jūros. Apžiūrėjome kapelius, uždegėme žvakutes, pagerbėme mirusiuosius tylos ir susikaupimo minute. Na, o po to pasivaikščioti nusileidome takeliu prie  jūros. Visų nuotaika buvo pakylėta ir džiugi.  Smagu daryti gerus darbus!