Menu Close

Išvyka į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų

       Karo ikonos

      Atsibundu rytais – stiklų šukės nesukritusios į tavo lovą, kaičiu virdulį – dujos dega, atsuku čiaupą – vanduo teka, po nakties – sveiki ir gyvi namiškiai…

      Ko dar gali norėt, žmogau?

      Ko dar?

    Kovo 7 dieną aplankėme Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspoziciją bei iš Ukrainos atkeliavusią parodą „Ikonos ant šovinių dėžių“. Ikona – tai bažnytinio meno kūrinys, būdingas rytų krikščionims. Jos vaizduoja Dievus, Dievybes bei biblijines scenas. Tradiciškai ikonos yra tapomos ant medinių lentų skydų.

   Iš lentinių skydų gaminama daug kas. Iš jų gaminamos ir dėžės granatoms, šoviniams ir kitokiai karinei amunicijai. Ukrainos menininkai Sonia Adanova ir Oleksandras Klimenka išardytų šovinių dėžių skydus panaudojo kaip pagrindą tapyti ikonas. Dėžės pirmiausia buvo ištuštintos, ir kas žino, kiek ir kam nelaimių atnešė jose buvęs turinys? Kraupus kraujo ir karo šešėlis kontrastuoja su Dievų ir šventųjų pavidalais, žadina emocijas, verčia pamąstyti ir susivokti.

    Ko dar gali norėti, žmogau?

   TAIKOS!

   Kaip sąlygos

   LAIMINGAI BŪTI.