Edukacinis užsiėmimas Klaipėdos m. Prano Domšaičio galerijoje

      Ypatingą vietą žmogaus gyvenime užima menas. Meno jėga skatina dvasios brandą, padeda suvokti sudėtingus gyvenimo reiškinius. Meno terapija per menines priemones sudaro žmogui sąlygas jo saviraiškai ir savirealizacijai. O užimtumo veikla su terapiniais elementais leidžia žmonėms, turintiems negalią, savarankiškai pasirinkti, pasiruošti ir atlikti tą užsiėmimą, kuris, jų nuomone, reikalingas ir naudingas jų aplinkoje. Toks meno terapinis užsiėmimas kartu su kaniterapija, kaip ir socializacijos prielaida, buvo vykdomas Klaipėdos m. Prano Domšaičio galerijoje.

     Šiuo metu Prano Domšaičio galerije yra vykdomas bendruomeniškumą skatinantis projektas „Duok leteną, drauge, kursime kartu“, kurį remia Klaipėdos miesto savivaldybė. Projektas sutelkė skirtingų profesijų atstovus bendram tikslui – mažinti žmonių su specialiaisiais poreikiais kultūrinę atskirtį, padedant jiems per dailę ir jos priemonių pažinimą priartėti prie kūrybinės saviraiškos.  

    Kūrybines dirbtuves š. m. spalio 26 dieną neatlygintinai Biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“  paslaugų gavėjams bei darbuotojams vedė savanoriai dailininkai-pedagogai bei psichologė Alva Survilienė su Berno zenenhundo veislės kalyte Lota. Specialistė su apmokytu šunimi-asistentu padėjo paslaugų gavėjams įsitraukti į kūrybinę veiklą. Per šį susitikimą toks bendradarbiavimas įgalino mūsų jaunuolius, padedant dailininkams, mokytis spausdinti grafikos presu. Kiekvienam paslaugų gavėjui buvo suteikta galimybė papuošti įvairiais nuspalvintais lapų atspaudais drobinius maišelius. Šitie spalvingi ir gražūs  maišeliai po kūrybinio proceso buvo padovanoti  užsiėmimo dalyviams.

     Dar kartą įsitikinome, kad tokių terapinių užsiėmimų metu neįgaliajam gebant stebėti, išgyventi ir suvokti meno procesą, tenkinamas jo meninio pažinimo interesas, didinamas sąmoningumas.