Edukacija Klaipėdos m. Prano Domšaičio galerijoje (2 dalis)

Antrą kartą apsilankėme P.Domšaičio galerijoje edukacijoje apie spalvas. Buvimas tarp paveikslų, spinduliuojančių gerą energiją savaime yra didelė vertybė, o dalyvavimas Vaidos edukacijoje verčia ir pasitempti, ir kūrybiškumą įjungti pilna galia. Pabuvome dailininkais, pabuvome Prano Domšaičio tapytais Afrikiečiais, be malančiais kukurūzus, be jojančiais ant asiliukų ir nešančiais vandenį puodynėje ant galvos. Kompiuterinės programos pagalba pamatėme, kuris skleidžia daugiausia šilumos ir visą programą lydėjo mūsų jaunuolio dainuojamos afrikietiškos melodijos.