Sveikinimas 95-ojo jubiliejaus proga!

 

2022-05-16 socialinė darbuotoja Daiva Poderienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Dangyra Stonkutė pasveikino garbingo 95-ojo jubiliejaus proga sukaktuvininkę, dienos socialinės globos asmens namuose padalinio paslaugų gavėją Adelę Jonutienę. Jubiliejaus proga palinkėjome ilgų ir laimingų gyvenimo metų, geros sveikatos, begalinio džiaugsmo ir gražių saulėtų dienų.  Poniai Adelei paslaugos teikiamos nuo 2019 metų. Ji džiaugiasi turėdama su kuo pabendrauti, sulaukia visokeriopos pagalbos.