Sveikinimas 90-ojo jubiliejaus proga

2020-01-17 d. įstaigos direktorė Danutė Daukantienė, slaugytoja Marija
Sadulajeva ir socialinio darbuotojo padėjėja Danutė Orentienė pasveikino garbingo  90-mečio jubiliejaus proga
sukaktuvininkę projekto “Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste”
paslaugų gavėją Stanislavą Krugliakovą. Jubiliejaus proga palinkėjo
geros sveikatos, begalinio džiaugsmo ir gražių, saulėtų dienų.
Sukaktuvininkė Stanislava prisiminė ir padainavo jaunystės laikų dainas,
pasišnekučiavo, pakvietė pasivaišinti arbata. Paslaugos gavėja paslaugas
gauna nuo 2016 m. po 8 val. per dieną.