Sveikinimas 100-ojo jubiliejaus proga

2020-08-21 BĮ neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė” darbuotojų komanda turėjo neeilinį susitikimą pas paslaugų gavėją. Direktorė Danutė Daukantienė, socialinė darbuotoja Daiva Poderienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Svetlana Galinauskienė pasveikino garbingojo 100 – jo jubiliejaus proga sukaktuvininkę Oną Liubertienę. Paslaugų gavėjai dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose teikiamos nuo 2014 m. po 4,5 val. per dieną. Jubiliejaus proga linkėjome daug sveikatos, begalinio džiaugsmo ir gražių saulėtų dienų. Anūko padovanota  100 rožių puokštė sujaudino visus. Ponios Onutės  sūnus Donatas skaitė mamai parašytas eiles, maloniai pakvietė pasivaišinti šventinio torto. Vaišindamiesi mielai visi bendravome, kai savo gyvenimo išmintimi dalinosi gražaus jubiliejaus sukaktuvininkė Ona Liubertienė.