Spalio mėnesį buvo surengti dailės terapijos užsiėmimai

Spalio 10 diena buvo pasaulinė psichikos sveikatos diena. Šiai progai paminėti socialinė darbuotoja Zita Doveikienė ir psichologė Deimantė Flemingaitė-Juknevičienė surengė dailės terapijos užsiėmimus, kurie vyko spalio 8 ir 22 dienomis Panevėžio g. 2 padalinyje ir spalio 12 d. Lakštučių g. 6 padalinyje. Dailės terapijos metu jaunuoliai piešė ir spalvino fraktalus. Fraktalai – vienas iš dailės terapijos metodų, kuris yra lengvai nupiešiamas, o jo piešimas veikia atpalaiduojančiai. Fraktalų piešimas suteikia galimybę susijungti su pasąmone ir geriau pažinti save, savo sugebėjimus, lavina intuiciją, skatina kūrybingumą, padeda nusiraminti ir harmonizuoja nuotaiką. Nupiešus fraktalus, analizavome fraktalų spalvas, jaunuoliai interpretavo asmenines spalvų reikšmes ir taip pamatėme, kad kiekviena spalva gali turėti įvairiausių reikšmių kiekvienam asmeniui individualiai.