Išrinkta nauja jaunuolių taryba Klaipėdos lakštutėje (Panevėžio g. padalinys)

BĮ neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ (Panevėžio g. padalinys) praeita savaitė buvo ypatinga, pilna šurmulio, nes vyko nauji  jaunuolių tarybos rinkimai.  Šiais metais savo kandidatūras pateikė gausus jaunuolių būrys, net 14 jaunuolių. Šie atstovai nuotolinio susirinkimo metu centro lankytojams ir darbuotojams pristatė savo kandidatavimo tikslus, šūkį, trumpą informaciją apie save. Dauguma kandidatų savo šūkiuose ir idėjose akcentavo draugiškumo, vienybės ir bendradarbiavimo svarbą.  Rinkimų dieną visi jaunuoliai turėjo teisę anonimiškai balsuoti už 5 pasirinktus kandidatus. Į 2021m. jaunuolių tarybą išrinkti šie kandidatai:  Olesia,  Arūnas, Zarine, Augustas,  Benas.  Sveikiname jaunuolių tarybos narius  ir  linkime nuoširdaus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo. Tegul visus vienija bendras tikslas – jaunuolių gerovė!