Menu Close

 

Dalyvavimas ERASMUS+ tarptautiniame mokslo projekte AccessCULT: „Inovatyvus aukštojo mokslo mokymo turinys siekiant tvarios prieigos visiems prie kultūros paveldo“

        2022 m. birželio 21 d. Klaipėdos miesto Pilies muziejuje vyko Klaipėdos universiteto ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus vykdomo Erasmus+ tarptautinio mokslo projekto „AccessCULT – Inovatyvus aukštojo mokslo mokymo turinys siekiant tvarios prieigos visiems prie kultūros paveldo“ (“AccessCULT – Innovative higher education teaching contents for achieving sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL”) apvaliojo stalo diskusija: „Kaip užtikrinti prieigą visiems negalią turintiems žmonėms prie kultūros paveldo Klaipėdos mieste?“

          Daugiau kaip vienas milijardas žmonių visame pasaulyje įvardija turintys tam tikrą negalią (PSO). ES  apie 24 % 16 metų ir vyresnių žmonių įvardija turintys negalią. Skaičius žmonių, kurie turi specialius prieigos poreikius prie kultūros paveldo, yra didelis ir nuolat auga. Todėl vienodas integracijos į visuomenę užtikrinimas visiems, įskaitant keliones ir kultūros paveldo pažinimą, tebėra didelis iššūkis. Kultūros paveldas (apimantis muziejus, galerijas, paminklus ir kitas kultūros paveldo vietas) suteikia galimybių socialinei įtraukčiai, bendruomeniškumo jausmui, neformaliajam švietimui ir mokymuisi visą gyvenimą. Todėl jis turėtų būti prieinamas visiems.

        AccessCULT projekto vykdytojai: Burgoso universitetas ir INFAD (Ispanija), Liublianos universitetas ir INUK (Slovėnija), Klaipėdos universiteto Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Koventrio universitetas ir Koventrio kultūros centras (Didžioji Bitanija), institutas dei Sordi di Torino (Italija). Projekto vykdytojai siekia padėti muziejams ir kitoms kultūros įstaigoms geriau suprasti įvairią negalią turinčių lankytojų poreikius, pagerinti aplinką ir patirtis vizitų metu. Norima skatinti dalytis ir keistis geriausiomis patirtimis bei ugdyti kultūros įstaigų ir studentų įgūdžius bei kompetencijas, kurios padėtų tobulinti prieinamumą prie kultūros paveldo; skatinti proveržį bei generuoti naujas idėjas, susijusias su prieiga prie kultūros paveldo, kad visi lankytojai galėtų visapusiškai juo mėgautis.

       Apvaliojo stalo diskusijos metu buvo aptartos sąlygos, galimybės ir lūkesčiai, susijję su įvairią negalią turinčių žmonių prieiga prie kultūros paveldo Klaipėdos mieste. Diskusijoje dalyvavo neįgaliųjų bendruomenių atstovai, biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų lyderiai, muziejų edukatoriai, projektų vadovai, mokytojai, socialines paslaugas teikiantys asmenys. Dalyviai dalijosi gerąja patirtimi bei siūlė idėjas, kaip Klaipėdos mieste gerinti ir tobulinti esamą kultūros paveldo infrastruktūrą, kad kultūros vertybės taptų prieinamos visiems.

Daugiau informacijos galima rasti projektui skirtoje internetinėje svetainėje: https://accesscult.eu/