Menu Close

26

Padėka už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame interaktyviame projekte ,,Muzika ir menas”, kurio metu buvo viešinami paslaugų gavėjų meniniai-kūrybiniai darbeliai.