Socializacijos ir ugdymo karjerai projektas “Žingsnis po žingsnio”

Socializacijos ir ugdymo karjerai projektas “Žingsnis po žingsnio”

Projekto vykdymo laikotarpis : 2017 m. -2020 m.

Tikslas:
sudaryti sąlygas mokinių karjeros kompetencijoms ugdytis.
 
Projekto  teikėjai:
BĮ neįgaliųjų centras “Klaipėdos lakštutė” ir Klaipėdos “Medeinės” mokykla.
 
Projekto analizė:
projekto dalyviai Klaipėdos “Medeinės” mokyklos specialių Jų – lavinamųjų klasių (baigiamųjų) mokiniai. Vaikams baigus mokyklą tėvai/globėjai rinksis įstaigą, kurioje jų vaikai tobulins įgytas žinias ir gebėjimus, dalyvaus meninėje, pažintinėje, kultūrinėje, sportinėje ir kitose veiklose.
 

Informacija atnaujinta: