Menu Close

Socializacijos ir karjeros ugdymo projektas „Žingsnis po žingsnio“

Projekto vykdymo laikotarpis : 2017–2020 m.

Tikslas:
sudaryti sąlygas mokinių karjeros kompetencijoms ugdytis.
 
Projekto  teikėjai:
BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ ir Klaipėdos „Medeinės“ mokykla.
 
Projekto analizė:
projekto dalyviai – Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos specialiųjų-lavinamųjų klasių (baigiamųjų) mokiniai. Vaikams baigus mokyklą, tėvai/globėjai rinksis įstaigą, kurioje jų vaikai tobulins įgytas žinias ir gebėjimus, dalyvaus meninėje, pažintinėje, kultūrinėje, sportinėje ir kt. veikloje.