Menu Close

„Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SIEKIA GERINTI PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĘ TEIKDAMA SOCIALINĘ PARAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

     Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“  (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2018 m. gegužės 21 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Europos socialinis fondas“ agentūros.

          Pagal finansavimo sutartį numatyta skirti ES lėšų iki 265 115,00 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų iki 46 785,00 Eur, kad projektas būtų įgyvendintas. 

          Projekto pradžia: 2018 m. gegužės 21 d.

          Numatoma projekto pabaiga: 2021 m. gegužės 21 d.

       Projekto tikslas – didinti Klaipėdos miesto savivaldybėje gyvenančių asmenų pasitenkinimą viešojo valdymo institucijų aptarnavimo kokybe ir teikiamų paslaugų prieinamumu. Projekto rezultatų pagrindiniai naudos gavėjai – Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos bus optimizuojamos gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Savivaldybės bei socialinę paramą teikiančios biudžetinės įstaigos BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ įvykdytos veiklos: socialinės paramos teikimo ir asmenų aptarnavimo naudojamų IS procesų peržiūra, sukurta (įsigyta) ir įdiegta veiklos organizavimo procedūra, kokybės vadybos metodas (LEAN), Piliečių chartijos, paslaugų kokybės standarto parengimas.