Menu Close

Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste (II-asis etapas)

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste (II-asis etapas)

     Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste (II-asis etapas)“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. gruodžio 16 d. pasirašytą projekto finansavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Europos socialinio fondas“ agentūros.
      Pagal finansavimo sutartį numatyta skirti ES lėšų iki 134 884,87 Eur ir iki 23803,22 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, kad projektas būtų įgyvendintas.
      Projekto pradžia – 2020 m. gruodžio 16 d.
      Projekto tikslas – didinti gyventojų pasitenkinimą Klaipėdos miesto savivaldybės teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir šias paslaugas teikiančių įstaigų aptarnavimu. Taip pat siekiama sumažinti klientų ir specialistų, dirbančių socialinėje srityje, administracinę naštą.
      Per II-ąjį etapą suplanuota: vadovaujantis per I-ąjį projekto etapą atliktos paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo analizės rekomendacijomis, gerinti aptarnavimo procesus ir diegti pažangias klientų aptarnavimo bei klientų prašymų tvarkymo optimizavimo priemones. Projekto tikslinė grupė – asmenys, kurie naudojasi Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – KMSA) ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų (toliau – BĮ) teikiamomis paslaugomis, ir šių institucijų darbuotojai.

            Vykdomos priemonės:
      1. bendros klientų konsultavimo telefonu ir internetu sistemos įdiegimas. Bus įdiegta bendra klientų konsultavimo telefonu ir internetu sistema bei informacijos bazė, naudojama aptarnauti klientus įstaigose arba nuotoliniu būdu.
       2. Procesų robotizavimo sistemos paslaugų įdiegimas. Pasitelkiant procesų robotizavimo technologijas, bus optimizuotas klientų prašymų tvarkymas, sumažinta paslaugos suteikimo vėlavimo tikimybė apkrovų metu. Daugiau dėmesio bus sutelkta į klientų aptarnavimo kokybę. Taip pat bus atliktas paslaugas teikiančių įstaigų dokumentų, reikalingų priimti sprendimus dėl  socialinės paramos skyrimo, proceso optimizavimas.
Numatoma projekto pabaiga – 2021 m. gruodžio 16 d.