Metodinis centras

Metodinis centras

SOCIALINIO DARBO METODINIS CENTRAS

           Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktoriaus  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė” suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.  

Patvirtintos programos:

  • Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginių mokymų programa (40 ak. val. ). Programos kodas IPP2019032.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo modeliavimas, remiantis neįgalių asmenų stiprybių perspektyva (16 ak. val.). programos kodas SD2018086.
  • Dėmesingu įsisąmoninimu grįstas streso valdymas socialinio darbo procese (8 ak. val.). Programos kodas SD20220272.

 

       Socialinio darbo metodinis centras Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ balandžio 25–29 dienomis vykdė įžanginius socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus Ukrainos karo pabėgėliams. Mokymai vyko nemokamai. Pažymėjimai įteikti 13 mokymo dalyvių!
Ačiū už bendradarbiavimą Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai „Klaipėdos viltis“, Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie SADM (Klaipėdos skyriui), Lietuvos aklųjų bibliotekai (Klaipėdos skyriui), Klaipėdos daugiafunkciniam centrui „Svetliačiok.“ Dėkojame už dalyvių maitinimą UAB „Amber food“ ir UAB „Regseda“!
 

      2022 m. gruodžio 9 d. Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ organizavo metodinio centro stiprinimo renginį tema „Alternatyvių terapijų taikymas socialinio darbo praktikoje su neįgaliais asmenimis“.

    Gerosios patirties sklaidos renginyje buvo pristatyta gyvūnų  asistuojamų ir kitų alternatyvių terapijų taikymo praktika, remiantis užsienio ir Lietuvos praktika bei alternatyvių terapijų praktines taikymo patirtys dirbant su neįgaliais asmenimis.  Mokymus vedė KU docentė Asta Kandratavičienė, praktines veiklas pristatė Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorė Danutė Daukantienė. Mokymo dalyviai susipažino su alternatyvių terapijų taikymo galimybėmis, įgytas teorines ir praktines  žinias galės taikyti savo įstaigos praktikoje ir tokiu būdu gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Renginys organizuotas Lietuvos Socialinių Darbuotojų Asociacijos įgyvendinamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro veikla: Lietuvos socialinio darbo ateitį kuriančios kompetencijos” rėmuose.

 

Informacija atnaujinta: