Metodinis centras

Metodinis centras

SOCIALINIO DARBO METODINIS CENTRAS

Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktoriaus  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė” suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.  

Patvirtintos programos:

  • Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginių mokymų programa (40 ak. val. ). Programos kodas IPP2019032.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo modeliavimas, remiantis asmenų su negalia stiprybių perspektyva (16 ak. val.). programos kodas SD2018086.

 

 

Informacija atnaujinta: