Menu Close

Lapkritis – dalinimosi gerąja patirtimi mėnuo

2023 m. lapkričio 15 d. BĮ Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ Socialinių paslaugų asmens namuose padalinio darbuotojos pasidalinti gerąja patirtimi vyko į Viliaus Gaigalaičio globos namus. Įstaigos darbuotojai buvo svetingai priimti globos namų darbuotojų. Susitikimo metu buvo aptarta visuomenės senėjimo problema, didėjantis socialinių paslaugų asmens namuose bei globos namų paslaugų poreikis. Apsilankyta neseniai duris atvėrusiame specializuotame padalinyje, kuriame yra sudaryta galimybė gyventi demencija sergantiems asmenims. Susipažinta su padalinyje vykdomomis veiklomis, išgirstos darbuotojų mintys apie darbo ypatumus dirbant su demencija sergančiais asmenimis.

Tęsiant dalijimąsi gerąja patirtimi su socialinėmis įstaigomis, 2023m. lapkričio 20 d. BĮ Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ Socialinių paslaugų asmens namuose padalinio darbuotojos vyko į Taikos Karalienės globos namus. Globos namų darbuotojai supažindino su savo įstaigos kūrimosi istorija, įstaigos vizija, gyventojų priėmimo tvarka bei gyvenimo sąlygomis globos namuose. Papasakota apie globos namų gyventojams organizuojamas užimtumo veiklas, išvykas, kitus renginius. Taip pat buvo suteikta galimybė pabendrauti su globos namų gyventojais bei darbuotojais. Globos namų darbuotojai domėjosi BĮ Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ teikiamomis paslaugomis, kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes. 

BĮ Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ darbuotojai dėkoja globos įstaigoms už šiltą priėmimą.