Išvyka į kitą padalinį. Edukacinis užsiėmimas žvakių liejimo veikloje.

      Įsitraukimas į įvairias grupes, bendradarbiavimas – labai svarbi savipagalbos priemonė, nes padeda jaunuoliams lavinti komunikacinius gebėjimus, stiprina jų pasitikėjimą savimi. Tuo metu paslaugų gavėjai plačiau bendrauja, kartu dalyvauja kūrybinėje veikloje,  padeda vieni kitiems ir prisideda prie geros atmosferos kūrimo. Ta proga šiltą pavasario kovo 14-osios dieną paslaugų gavėjai, lydimi darbuotojų, su mūsų virtuvėlėje pagamintu pyragu (Panevėžio g. 2) viešuoju transportu vyko į kitą mūsų įstaigos padalinį, esantį Lakštučių g. 6. Šios išvykos tikslas – susipažinti su nauja veikla – žvakių liejimu.

       Lakštučių g. padalinyje mus maloniai pasitiko jaunuolių tarybos narė Indrė. Mūsų vizitas kartu su tarybos nare prasidėjo nuo užimtumo veiklų apsilankymo. Kito įstaigos padalinio paslaugų gavėjai maloniai ir šiltai bendravo, parodė mums savo kūrybinius darbelius. O žvakių liejimo veiklos darbuotojai supažindino mūsų padalinio bendruomenės narius su nauja technika: papasakojo bei parodė kaip gaminamos žvakės, leido apžiūrėti įvairias žvakes iš arčiau. Toliau visi susėdome prie bendro stalo ir pasivaišinome skaniais pyragais bei smagiai pabendravome. Tokio  sėkmingo abiejų padalinių bendradarbiavimo metu įgyvendinamas tikslas – siekti tarpusavio supratimo, užtikrinti paslaugų gavėjams orų dalyvavimą bendruomenės ir visuomenės gyvenime, per naujas veiklas sudaryti sąlygas savirealizacijai.