Menu Close

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

   Biudžetinėje įstaigoje Socialinių paslaugų centre „Klaipėdos lakštutė” buvo atliktas vidaus auditas, kurio metu įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. Audito metu buvo siekiama nustatyti, ar įstaiga, vykdydama savo veiklą, ir toliau atitinka EQUASS kriterijus (pirmą kartą „Klaipėdos lakštutė” EQUASS kokybės standartui buvo sertifikuota 2019 metais). 2024 metų balandžio mėnesį buvo peržiūrimi parengti dokumentai, EQUASS auditorė Giedrė Martinaitienė bendravo su darbuotojais, paslaugų gavėjais, steigėju, partneriais. Tokiu būdu patikrinta, kaip Centras laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

   Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šių metų liepos 4 d. gavome tarptautinį EQUASS Assurance kokybės sertifikatą Dienos socialinės globos institucijoje paslaugai. Įstaiga yra įpareigota kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

    EQUASS Assurance kokybės sertifikatas žymi, kad juo apdovanotos įstaigos yra augančios ir savo komandas stiprinančios organizacijos, gebančios užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, o paslaugų gavėjams – orią kasdienybę bei siekiančios nuolat gerinti jų gyvenimo kokybę. Džiugu, kad mes esame tarp socialinių paslaugų įstaigų, įrodžiusių, kad esame pajėgūs atitikti europinius teikiamų paslaugų kokybės standartus.

   Daugiau apie https://equass.be/index.php/certif-system/equass-certified/certifiedorganisation/bi-socialiniu-paslaugu-centras-klaipedos-lakstute