Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo išvados

Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo išvados

2019 m. BĮ neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė” atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas:

2019 m. įsivertinimo rezultatai_dienos socialinės globos institucijoje Lakštučių g. padalinys

2019 m. įsivertinimo rezultatai_dienos socialinės globos institucijoje Panevėžio g. padalinys

2019 m. įsivertinimo rezultatai_dienos socialinė globa asmens namuose

 

2018 m. BĮ neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė” atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas:

 * BĮ neįgaliųjų centro  „Klaipėdos lakštutė“ 2018 m. gruodžio 20 d. direktorės įsakymu V-349 atliktas dienos socialinės globos institucijoje  (Panevėžio g. 2  ir Lakštučių g. 6 padaliniuose)   2018 m. rezultatų įsivertinimas, vadovaujantis Socialinės globos normų  aprašo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1- 377 redakcija)  3 priedu „Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose rezultatų įsivertinimas“. Numatytos priemonės įgyvendintos.

 

*   BĮ neįgaliųjų centro  „Klaipėdos lakštutė“ 2018 m. gruodžio 20 d. direktorės įsakymu V-349 atliktas dienos socialinės globos asmens namuose  (Smiltelės g. 14 padalinyje)  2018 m. rezultatų įsivertinimas, vadovaujantis Socialinės globos normų  aprašo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1- 377 redakcija) 3 priedu  „Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose rezultatų įsivertinimas“. Numatytos priemonės įgyvendintos. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: