Diena: gegužės 17, 2022

Gegužės17d. rytą į Klaipėdos lakštutės centrą (Panevėžio g. padalinys) atvyko Klaipėdos sveikatos biuro specialistė Diana Butkienė, kuri pravedė pirmosios pagalbos paskaitėlę. Pirmoji pagalba – pirminės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas pašalinio žmogaus iki kol bus suteikta…

  2022-05-16 socialinė darbuotoja Daiva Poderienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Dangyra Stonkutė pasveikino garbingo 95-ojo jubiliejaus proga sukaktuvininkę, dienos socialinės globos asmens namuose padalinio paslaugų gavėją Adelę Jonutienę. Jubiliejaus proga palinkėjome ilgų ir laimingų gyvenimo metų, geros sveikatos, begalinio džiaugsmo…