Mėnuo: lapkričio 2021

Lapkričio 23 d. Panevėžio g. padalinio jaunuoliai ir darbuotojai lankėsi Palangoje pas juodosios keramikos meistrą Joną Grundą. Mūsų apsilankymo tikslas – susipažinti su Raku keramika, būdinga Japonijos kultūrai. Iš anksto buvome nuvežę savo darbelius. Meistras juos išdegė ir karštus sudėjo…

Lapkričio 23 d. paslaugų gavėjai buvo pakviesti susirinkti ir prisiminti užfiksuotas akimirkas iš vykusios Europos judumo savaitės. Stebėdami sukurtą video ir nuotraukų medžiagą prisiminė aktyvias akimirkas kurios sukėlė daug šypsenų. Motyvuodami paslaugų gavėjus ir toliau sportuoti, bei būti judriais, vaišinome…

Lapkričio mėnuo – susikaupimo ir tolerancijos metas. Taigi  lapkričio 22d. saulėtą rytą BĮ neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė” (Panevėžio g. padalinys) jaunuoliai ir darbuotojai  išvykome aplankyti  Karklės kapinaičių.  Karklės kaimo  senosios kapinės yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Jos turėjo ir kitus pavadinimus…

BĮ neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė” (Panevėžio g. padalinys) centro foje eksponuojama autorinė Evaldo Eugenijaus Tamošausko skaitmeninių piešinių – atvirukų paroda.  Alternatyviosios komunikacijos veikloje sukurti jaunuolio Evaldo skaitmeniniai piešiniai šiais metais pateikti netradicine forma – atvirukų formate. Atvirukas suteikia skaitmeniniui menui…

Lapkričio 16 d. abiejuose įstaigos padaliniuose (Lakštučių g. 6 ir Panevėžio g. 2) minėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną. Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė) – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis…

Negalią turinčių žmonių statusas ir vaidmuo visuomenėje yra tikrasis visuomenės pažangos bei darnos požymis ir veiksnys, nesvarbu, kokia negalia – judėjimo, klausos, regos, intelekto, psichosocialinė ar lėtinė liga bebūtų”. JT ekspertas J. Ruškus Žmonių su negalia gyvenimo kokybė siejama su jų…

Lėlių Žemė – tai Trečias Luitas nuo Saulės. Jame gyvena visokie gyviai: žuvys jūrose, paukščiai danguje, vabaliukai žolėje, žvėrys miškuose. O kaimuose ir miestuose gyvena žmonės. Gyvena ten ir lėlės. Jas rasi žmonių namuose, parduotuvėse, teatruose ir Klaipėdos Lakštutės Panevėžio gatvėje.…

  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste, II etapas“ (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0004). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. gruodžio 16…

Lapkričio 16 dieną Klaipėdos aklųjų bibliotekoje (Šviesos g. 3) atidaryta paroda “Angelo paliesti”.  Paveikslus kūrė Lakštučių g. ir Panevėžio g. padalinių jaunuoliai. Parodos “Angelo paliesti” paveikslai buvo sukurti “papjė mašė” technika ir nutapyti akriliniais dažais. Paveikslų kūrėjai, lipdydami angelus, taip…

Antrą kartą apsilankėme P.Domšaičio galerijoje edukacijoje apie spalvas. Buvimas tarp paveikslų, spinduliuojančių gerą energiją savaime yra didelė vertybė, o dalyvavimas Vaidos edukacijoje verčia ir pasitempti, ir kūrybiškumą įjungti pilna galia. Pabuvome dailininkais, pabuvome Prano Domšaičio tapytais Afrikiečiais, be malančiais kukurūzus,…