Veikla


KOKYBĖS POLITIKA

Pagrindinis centro tikslas – padėti asmenims nuo 18 m., turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, integruotis į visuomenę, gerinti jų gyvenimo kokybę bei ugdyti jų kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius.

Vizija - būti modernia, atvira naujovėms, bendradarbiaujančia ir nuolat tobulėjančia socialine įstaiga.

Misija teikti profesionalias kokybiškas socialines paslaugas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, tenkinant jų individualius poreikius.

Mūsų vertybės:

Rūpestis, dėmesys ir pagarba paslaugų gavėjams - mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

● Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. Planuojame ir įgyvendiname drauge.

● Puoselėjame draugiškus bendruomenės santykius.

● Multidisciplininiu požiūriu paremtas paslaugų teikimas, atitinkantis paslaugų gavėjų poreikius.

● Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

● Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

● Inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis.

● Nuolat reflektuojame savo praktiką, ją apmąstome ir keičiame.

Veiklos pobūdis:

Informacijos ir konsultacijų socialinių paslaugų klausimais teikimas.

Tarpininkavimas ir atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose.

Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis.

Socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas.

Pagalbos į namus paslaugos organizavimas ir teikimas.

● Dienos socialinės globos paslaugų įstaigoje organizavimas ir teikimas.

● Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.

● Sveikatos priežiūros paslaugos:
- kineziterapeuto; 
- bendrosios praktikos slaugytojo.

Specialiojo transporto paslaugos asmenims, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos centre ir asmens namuose, teikimas.

Puslapis "Veikla" atnaujintas 2019-11-08