Socializacijos ir ugdymo karjerai projektas "Žingsnis po žingsnio"


Projekto vygdymo laikas: 2017 m. -2020 m.


Tikslas:
sudaryti sąlygas mokinių karjeros kompetencijoms ugdytis.
Projekto  teikėjai:
BĮ neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė" ir Klaipėdos "Medeinės" mokykla.
Projekto analizė:
projekto dalyviai Klaipėdos "Medeinės" mokyklos specialiųJų - lavinamųjų klasių (baigiamųjų) mokiniai. Vaikams baigus mokyklą tėvai/globėjai rinksis įstaigą, kurioje jų vaikai tobulins įgytas žinias ir gebėjimus, dalyvaus meninėje, pažintinėje, kultūrinėje, sportinėje ir kitose veiklose.
Puslapis "Socializacijos ir ugdymo karjerai projektas "Žingsnis po žingsnio"" atnaujintas 2019-11-08