Projektai


Projektas "Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto saivaldybėje" (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0003).

2018-2020 m. Projektas ERASMUS+ "Paramos stiprumas"

2018m. ES projektas "Intelekto sutrikimą turinčių asmenų integracija į darbo rinką " Nr.08.3.1.- ESFA-K-413-01-0038

ES struktūrinių fondų lėšų projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-418-01-0012 "Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste" 2016-2020 m.m.

2018 m. Projektas "Jungtys"

2017 m. - 2020 m. socializacijos ir ugdymo karjerai projektas "Žingsnis po žingsnio"

2016 m. Projektas "Jungtys"

2016 m. Projektas "Per negalią galintiems"

2014 m. projektas "Rudenį dovanojame šokiui"

2013 m. projektas "Neįgaliųjų profesinio orientavimo ir mokymo patirtis ES šalyse"

2013-2015 m. Integralios socialinės globos paslaugos teikimas Klaipėdos mieste

2013 m. projektas "Cooperation network to improve social services for disabled youth in Zemgale and North Lithuania"

2012 m. projektas "Neįgaliųjų profesinio orientavimo ir mokymo patirtis ES šalyse"

Pradžia 2010-07-01 d., pabaiga  2010-11-30 d. Jaunimo mainų projektas "Mes kartu!"

2001-2006 m. projektas "Pažink save ir pasaulį" 

2002-2003 m. projektas "Phare 2000" „Neįgaliųjų profesinis mokymas ir integracija į darbo rinką“ 
 
2003-2004 m. Neįgalaus jaunimo bendradarbiavimo ir solidarumo lygių galimybių visuomenėje projektas „Pienės pūkas“

2004-2005 m. JTBA „...iš Mažosios Lietuvos skrynios...“Puslapis "Projektai" atnaujintas 2019-06-25