Pagalba į namus


BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAGALBOS Į NAMUS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠAS (PARSISIŲSTI)

Pagalba namuose teikiama šiems asmenims:

1. Vieniems gyvenantiems asmenims nuo 18 metų, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

2. Šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius asmenis nuo 18 metų, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Asmuo (globėjas, artimieji ar kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys), pageidaujantis, kad jam būtų skirta pagalba į namus, kreipiasi į Centrą ir pateikia:
• užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (pildoma centre);
• užpildytą duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (pildoma centre);
• pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• neįgaliojo pažymėjimą;
• darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);
• neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);
• gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
• pažyma apie asmens gaunamas pajamas.

Socialinių paslaugų namuose sąrašas:
1. Informavimas (reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui, šeimai) 
2. Konsultavimas (paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų)
3. Tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalbos suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
4. Bendravimas (pokalbiai, lakraščių, knygų, žurnalų, laiškų skaitymas, laiškų rašymas)
5. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas:
5.1. Kūno apiprausimas, pagalba rengiantis,  šukuojantis
5.2. Maudymas vonioje, patalynės keitimas
5.3. Kirpimo paslauga
5.4. Kojų, rankų nagų priežiūra
6. Maitinimo organizavimas:
6.1. Maisto produktų nupirkimas artimiausiame prekybos centre
6.2. Maisto produktų nupirkimas turgavietėje
6.3. Pagalba ruošiant maistą
6.4. Pagalba valgant (maitinimas)
6.5. Pagalba išplaunant indus
6.6. Karšto maisto atvežimas iš Centro labdaros valgyklos
7. Pagalba tvarkant namus (neviršijant normatyvinio ploto, tustatyto vienam asmeniui, 38 m2)  
8. Apleisto buto tvarkymas
9. Pagalba valant langus,  veidrodžius, sandarinant langus prieš žiemos sezoną
10.  Pagalba skalbiant
11. Pagalba lyginant drabužius
12. Anglių ar malkųatnešimas bei krosnies iškūrenimas
13. Lydėjimas
14. Asmens priežiūra dienos metu
15. Pasivaikščiojimas
16. Smulkūs namų ūkio darbai


2018-04-03 duomenimis pagalbos į namus paslaugų laukiančių eilėje skaičius-2.


Puslapis "Pagalba į namus" atnaujintas 2018-04-04