2013 m. NEĮGALIŲJŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO IR MOKYMO PATIRTIS ES ŠALYSE


   VŠĮ KLAIPĖDOS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS kartu su 5 Lietuvos partneriais: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras; Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras; Klaipėdos regos ugdymo centras; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyrius; Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą „NEĮGALIŲJŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO IR MOKYMO PATIRTIS ES ŠALYSE“, projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2012–LT–0713. Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

   Projekto tikslas - užtikrinti profesinio orientavimo ir mokymo prieinamumą neįgaliesiems, perimant ES šalių patirtį bei tobulinant profesinio orientavimo ir mokymo specialistų profesinę kvalifikaciją.

   Projekto dalyviai – projektas skirtas asmenims, kurie vykdo arba dalyvauja asmenų su negalia profesinio mokymo vykdyme, atlieka priežiūrą bei vertinimą, t.y. Profesinio mokymo specialistams: profesijos mokytojams, profesinio mokymo institucijų darbuotojams, asmenims, atsakingiems už profesinio mokymo institucijas, profesinio mokymo planavimą, profesinio orientavimo konsultantams.

    Projekto metu planuojami 4 vizitai, paraiškoje numatytos šios preliminarios datos:

  • 2012 m. spalio 14-20 d. vizitas į Nevsehir Teknik lise ve Endustri Mslek Lisesi organizaciją, Turkijoje;

  • 2012 m. lapkričio 11-17 d. vizitas Į Future Focus organizaciją, Maltoje;

  • 2013 m. vasario 17-23 d. vizitas į Tallinn Health Care kolegiją, Estijoje.

  • 2013 m. balandžio 15-21 d. vizitas į AMFI organizaciją, Italijoje.

     Planuojami projekto rezultatai - bus parengta informacija apie projektą ir perduota visoms projekte dalyvavusioms Lietuvos institucijoms; Parengta ES šalių gerosios patirties neįgaliųjų profesinio orientavimo ir mokymo apžvalga; Parengtos rekomendacijos, kaip didinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes; Projekto metu įgytos patirties panaudojimas atnaujinant bei tobulinant metodines priemones asmenų su negalia mokyme;

    Išsamiau apie Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro vykdomą projektą „Neįgaliųjų profesinio orientavimo ir mokymo patirtis ES šalyse“ galima sužinoti el. pašto adresu: drmc.projektai@takas.lt, telefonu (8~46) 495200.

Puslapis "2013 m. NEĮGALIŲJŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO IR MOKYMO PATIRTIS ES ŠALYSE" atnaujintas 2019-06-25