Metodinis centras


BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ 2018-03-05 pateikė paraišką socialinio darbo metodinio centro konkursui, kurį paskelbė  Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-03-17 įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“. Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktoriaus  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ BĮ neįgaliųjų centrui "Klaipėdos lakštutė" suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.  2018-06-19 išduotas socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas Nr. 2, galios iki 2023-06-19.

Socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas

BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ siekia būti socialinio darbo srities metodiniu centru, diegiančiu ir taikančiu naujus bei pažangius socialinio darbo metodus, socialinių paslaugų rūšis ar formas dirbant su negalią turinčiais asmenimis, taip pat išlaikančiu teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei dalyvaujančiu skleidžiant sukauptą ir išbandytą socialinio darbo, socialinių paslaugų gerąją patirtį, teikiant kvalifikuotą metodinę pagalbą socialinio darbo įstaigoms.

BĮ neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ organizuojami mokymai pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas mokymo programas:

     • socialiniams darbuotojams:

-“Socialinių įgūdžių ugdymo modeliavimas, remiantis asmenų su negalia stiprybių perspektyva” 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.). Patvirtinta programa 2018-04-19. Programos kodas SD20180086.

- „Alternatyvūs socialinio darbo su neįgaliaisiais metodai ir orumo konstravimo strategijos“. Patvirtinta programa 2015-01-26. Programos kodas 596870946.

     • socialinių darbuotojų padėjėjams:

     – įžanginiai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su asmenimis, turinčiais negalią“ 40 akademinių valandų (30 teorinės val., 10 praktinės val.) Patvirtinta 2014-09-04.

    – periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Bendravimo kompetencijų stiprinimas“ 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.). Patvirtinta 2013-10-28.

Kaina vienam mokymo dalyviui – 17,38 EUR (vienos dienos).

 

Išsamesnė informacija apie mokymus telefonu (46) 416 065, el. paštu klaipedoslakstute@gmail.com .

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“

 


Puslapis "Metodinis centras" atnaujintas 2018-11-29