Metodinis centras


Numatomi mokymai

BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ organizuoja Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginius mokymus (programos kodas IPP2019032, patvirtinta 2019-10-08).

Mokymai vyks 2019 m. lapkričio 11-15 dienomis, adresu Panevėžio g. 2 Klaipėda. Mokymų kaina- 86,90 eur. 

Registracija el. paštu klaipedoslakstute@gmail.com arba tel. 846 416065. Registracija vyks iki 2019-11-04.

Asmuo kontaktams:

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams


Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktoriaus  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ BĮ neįgaliųjų centrui "Klaipėdos lakštutė" suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.  2018-06-19 išduotas socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas Nr. 2.

Socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas

 

 


Puslapis "Metodinis centras" atnaujintas 2019-11-08