Metodinis centras


BĮ Neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ nuo 2007 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1- 76 įstaigai suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas, patvirtintos mokymo programos:

     • socialiniams darbuotojams:

     - periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai “Alternatyvūs socialinio darbo su neįgaliaisiais metodai ir orumo konstravimo strategijos” 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.)

     • socialinių darbuotojų padėjėjams:

    – periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Bendravimo kompetencijų stiprinimas“ 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.)

     – įžanginiai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su asmenimis, turinčiais negalią“ 40 akademinių valandų (30 teorinės val., 10 praktinės val.)

Kaina vienam mokymo dalyviui – 17,38 EUR 60 LT (vienos dienos).

Išsamesnė informacija telefonu 416 160.

 

Puslapis "Metodinis centras" atnaujintas 2018-02-02