Metodinis centras


Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktoriaus  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ BĮ neįgaliųjų centrui "Klaipėdos lakštutė" suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.  2018-06-19 išduotas socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas Nr. 2.

Socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas

 

 


Puslapis "Metodinis centras" atnaujintas 2019-06-25