2013-2015 m. Integralios socialinės globos paslaugos teikimas Klaipėdos mieste


Projekto pavadinimas

Integralios socialinės globos paslaugos teikimas Klaipėdos mieste

 

Projekto įgyvendinimo trukmė (preliminari projekto pradžia ir pabaiga)

30 mėn.

 

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas, uždaviniai

Projekto tikslas – skatinti kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą namuose asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims bei teikti konsultacines paslaugas juos prižiūrintiems šeimos nariams

Projekto uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas specialistams teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas namuose, telkiant juos į mobilias komandas ir į socialinės pagalbos procesą įtraukiant sveikatos priežiūros specialistus

2. Konsultuoti ir mokyti šeimos narius, prižiūrinčius neįgaliuosius ar senyvo amžiaus asmenis

3. Skatinti bendruomenę ir savanorius bendradarbiauti ir teikti neformalią integralią pagalbą

 

Trumpas projekto esmės aprašymas   

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija patvirtinta kaip Integralios pagalbos plėtros programos vykdytoja. Šiuo projektu bus išplėstos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Papildomai integralios globos paslaugas namuose gautų 50 asmenų su fizine ir psichine negalia. Šią programą įgyvendintų projekto partneriai BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras ir BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija koordinuotų šio projekto įgyvendinimą.

Šiuo metu kiekviena biudžetinė įstaiga teikia integralios pagalbos socialinės globos ir slaugos paslaugas apie 40 asmenų su sunkia negalia. Kiekvienoje įstaigoje yra po 10 asmenų, laukiančių eilėje šios paslaugos teikimui. Šiuo metu Klaipėdos mieste šios paslaugos teikimo poreikiai netenkinami.

Įgyvendinant šį projektą bus siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus teikiant jų artimiesiems – nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims integralią pagalbą namuose bei suteikti reikiamą integralią pagalbą vienišiems nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems neįgaliesiems.

Tikslinės grupės

Asmenys su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys, jų šeimos nariai

Puslapis " 2013-2015 m. Integralios socialinės globos paslaugos teikimas Klaipėdos mieste" atnaujintas 2019-06-25