2004-2005 m. JTBA „...iš Mažosios Lietuvos skrynios...“


Projekto teikėjai - BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“.

Projekto partneriai - Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras.

Projekto tikslas: BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centro „Klaipėdos lakštutė“ jaunuolių supažindinimas su lietuvių liaudies etninės kultūros nematerialaus paveldo vertybėmis ir šiuolaikinėmis etninės kultūros formomis. Projekto dalyviai pažino lietuvių etninę kultūrą per šokius, dainas, žaidimus, pažintines keliones, turėjo galimybę išgyventi įvairiausių situacijų, išreikšti save. Paruošė muzikinę programą pagal lietuvių liaudies dainą „Eisva mudu abudu“.

BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centro „Klaipėdos lakštutė“ jaunuoliai Nacionalinės muzikos ir dainų festivalyje, kuris vyko Vilniuje užėmė 3 vietą.

Puslapis "2004-2005 m. JTBA „...iš Mažosios Lietuvos skrynios...“" atnaujintas 2019-06-25