2002-2003 m. projektas Phare 2000 „Neįgaliųjų profesinis mokymas ir integracija į darbo rinką“


Projekto teikėjas:
SP UAB „Darbo rinkos mokymo centras“

Projekto partneriai:
1. Klaipėdos kolegija.
2. BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“.
3. Kretingos dienos veiklos centras.
4. VšĮ „Lietuvos invalidų draugijos Neringos miesto socialinės reabilitacijos, kultūros centras“

Projektas buvo skirtas sukurti prielaidas spartesnei Klaipėdos – Tauragės regiono neįgaliųjų integracijai į visuomenę ir darbo rinką. Viso projekto veiklos yra skirtos šiai pagrindinei tikslinei grupei: Klaipėdos –Tauragės regione gyvenantiems asmenims su fizine ir psichine negalia. Įgyvendinant projektą buvo siekiama sukurti prielaidas neįgaliesiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką.

Konkrečiai buvo pasiekta:
Sudarytos naujos galimybes žmonėms su negalia profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo paslaugos;
• Pagerinta neįgaliųjų kvalifikaciją, galimybes įsidarbinti ir prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Vyko neįgaliųjų profesinis mokymas 100-ui neįgaliųjų. Projekto metu neįgalieji mokėsi pagal šias programas: floristo, siuvėjo, kėbulo ir salono valytojo, patalpų valytojo programos, vytelių pynėjo, virėjo, kompiuterio vartotojo, verpalų ir tekstilės, socialinio pedagogo mokymo.


Puslapis "2002-2003 m. projektas Phare 2000 „Neįgaliųjų profesinis mokymas ir integracija į darbo rinką“" atnaujintas 2019-06-25