Naujienos

2019-09-09 03:09:34

Projekto "Ypatingas pasaulis" tęsinys – sveikinimas su mokslų metų pradžia.

Esminis žmonių su negalia gyvenimo kokybės veiksnys yra buvimas naudingu visuomenės nariu, pilnaverčiu, pilnateisiu. Žmonių su negalia gyvenimas gerėja su jų pačių realizavimui visuomenėje ir galimybėmis socialiai dalyvauti. Dienos centro jaunuolių susitikimai su miesto bendruomenės nariais yra  jų gyvenimo kokybės per savirealizaciją, saviraišką, integravimą į visuomenę užtikrinimo prielaida. Nes tik siekianti saviraiškos, laisva, kūrybiška, atvira patirčiai asmenybė gali būti visiškai funkcionali, sugebanti priimti save ir kitus tokius, kokie iš tiesų yra. Įgyvendinant šį tikslą, rugsėjo 2 d. vyko projekto „Ypatingas pasaulis“ tęsinys, kurio dalyviai yra BĮ neįgaliųjų dienos centro „Klaipėdos lakštutė“  lankytojai (Panevėžio g. 2) ir M. Gorkio progimnazijos,  dabar jau, 6 B klasės mokiniai.  Mūsų jaunuoliai labai laukė susitikimo su senais savo draugais. Kad mokslo metai mokiniams prasidėtų nuotaikingai ir linksmai, šį kartą paruošėm jiems saldžią dovanėlę – skanėstą „Tinginys“, kurį pagamino patys mūsų centro lankytojai. Mus labai šiltai priėmė mokyklos bendruomenė ir nuoširdžiai padėkojo už šią staigmeną. Mokslininkų nuomone, socialinė parama – jausmas, kad esi mėgstamas, kad tau pritaria, kad tave padrąsina artimi draugai ir bendruomenės nariai – stiprina ne tik laimės jausmą, bet ir sveikatą. Grįžome į centrą su nepakartojamais įspūdžiais.