Naujienos

2019-06-13 10:06:44

Jaunuolio tarybos rinkimai (Lakštučių g. 6)

Gegužės 28 d. Lakštučių g. 6 padalinyje išsirinkome 5 naujus jaunuolių tarybos narius, kurie atstovaus įstaigos paslaugų gavėjų interesus, bendrai spręs iškilusias problemas ir teiks savo pasiūlymus produktyviai įstaigos veiklai. Jaunuolių tarybos rinkimai vyko pagal numatytą tvarką, slaptu balsavimu išreiškiant savo nuomonę balsavimo biuleteniuose. Susumavus rezultatus paskelbti nugalėtojai. Iš 30 kandidatų, į tarybą išrinkti penki jaunuoliai: Svetlana Kovalčiuk, Stanislovas Jankus,  Andrej Klimuk, Darius Bacevičius ir Vainius Mockus.  Sveikiname naująją jaunuolių tarybą ir linkime Jiems prasmingų darbų atstovaujant visų jaunuolių interesus!