Naujienos

2018-09-25 10:09:39

Išvyka į Šiluvos atlaidus

2018 m rugsėjo 14 d. BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ jaunuoliai kartu  su centro  darbuotojais ir direktore vyko į Šiluvos atlaidus. Buvo neeilinė diena ne tik padovanojusi rugsėjo saulę ir šilumą, bet ir pamaldas skiriamas slaugytojams ir medikams. Meldėmės už slaugytojus, medikus, ligonius, artimuosius ir maldomis bei aukomis laiminome visą „Klaipėdos lakštutę“. Prieš kelionę nestigo juoko, nekantravimų, o atėjus penktadieniui, išvykos dieną, visi buvo susikaupę, klusnūs ir puikiai pasiruošę kelionei. Saulės nušviestais Lietuvos keliais keliavome  pro Žemaitiją ir džiaugėmės vaizdais pro autobusiuko langą. Šiluvą pasiekėme prieš pusiaudienį. Nieko nelaukdami ėjome į garsiąją Šiluvos koplyčią, kurioje,  dauguma klūpėdami, apėjome  garsųjį akmenį, meldėmės, patikėjome Šv. Mergelei Marijai  savo svajones. Kalbama, kad prie šio akmens buvo pasirodžiusi pati Šv. Mergelė Marija, ir  kasmet  vis daugiau  žmonių eidavo ten pasimelsti. 1663 m.  Marijos apsireiškimo vietoje buvo pastatyta koplyčia, ant apsireiškimo akmens įrengtas altorius. Šiluva  - ypatinga vieta. Čia  Šv. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią su ypatingąja miestelio Šv. Mergelės Marijos Gimimo bazilika jungia didelė, graži aikštė, kurioje Šiluvos atlaidų metu vyksta Šv. Mišios ir būriuojasi daugybė tikinčiųjų. Aikštės viduryje stovi įspūdinga Šv. Mergelės Marijos statula. Ramūs ir susikaupę klausėmės 12 val. Šv. Mišių, nuėjome pasimelsti ir į pačią bažnyčią. Didžiajame bažnyčios altoriuje yra Marijos paveikslas, garsėjantis stebuklais, o  1993 m. baziliką aplankė pats popiežius Jonas Paulius II. Šioje šventoje vietoje jautėmės išties ypatingai, klūpodami meldėmės ir buvome užburti paveikslo grožio. Dieną vainikavo suvenyrų artimiesiems ir draugams pirkimas, piknikas gamtoje ir kelionė atgal į „Klaipėdos lakštutę“ pas centre likusius draugus.